GRAND OPENING, czyli

Jak otworzyć aby nie zamknąć

Ciekawym doświadczeniem w pracy MSG była organizacja uroczystości otwarcia (wrzesień 2012) Centrum Targowo-Konferencyjnego Arena w Ostródzie oraz kampania budowy wizerunku i walorów użytkowych obiektu. Poza wydarzeniem otwarcia, roczny kontrakt PR objął działania na rzecz społeczności lokalnej, promocję Areny w mediach ogólnopolskich i branżowych oraz w środowisku operatorów imprez wystawienniczych, eventów, kongresów i konferencji. Dzięki pozytywnej kampanii Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych dwukrotnie zrealizowała w Arenie stoiska targowe dla producentów mebli z makroregionu Polski Wschodniej. MSG wykreowała i wyprodukowała katalogi obiektu, film promocyjny, bazy klientów oraz zbudowała ostródzkiej Arenie relacje z mediami branży MICE.