ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ, czyli

Czy informacja może być niezdrowa

Niestety może. Od kilku miesięcy – dzięki zaufaniu jurorów konkursu Infarmy – właśnie przeciwko epidemii niezdrowych informacji, przygotowujemy ogólnopolską akcję edukacyjną, którą nazwaliśmy: „Zaszczep się wiedzą” i dedykowaliśmy oczekiwaniom Klienta: popularyzacji rzetelnych, wiarygodnych i certyfikowanych przez Ministerstwo Zdrowia źródeł wiedzy na temat szczepień. Jak dotąd zbudowaliśmy portal akcji oraz jej pierwszą odsłonę medialną, która w ciągu dwóch dni przyniosła ponad 30 publikacji w prasie, radio, telewizji i internecie, zyskując uwagę ważnych tytułów, stacji, rozgłośni i portali. Poza media-relations dbamy o popularyzację akcji w sieci, promując ekspercką wiedzę medyczną na temat szczepień, w opozycji do anonimowych, emocjonalnych i niesprawdzonych opinii krążących w przestrzeni internetu. Mottem akcji, uczyniliśmy słowa Alberta Camus: Najczęstszą przyczyną zła jest niewiedza.